ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chính sách Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản của chính sách miễn trừ trách nhiệm sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung

– Chúng tôi cung cấp các thông tin, tài liệu, và nội dung trên trang web này với tinh thần cung cấp thông tin chung và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính thích hợp của nội dung đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào.
– Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng thông tin từ trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin trên trang web.

Miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ và sản phẩm

– Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm theo nguyên tắc “như sẵn có” và “như chúng tôi đã cung cấp”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về tính thích hợp, độ tin cậy, hoặc tính phù hợp của dịch vụ hoặc sản phẩm cho mục đích cụ thể.
– Bạn chịu trách nhiệm tối đa khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm.

Miễn trừ trách nhiệm về sự cố

– Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp hợp lý để duy trì hoạt động của trang web một cách liên tục và an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không gặp sự cố, lỗi kỹ thuật, hoặc gián đoạn.
– Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ sự cố, lỗi kỹ thuật, hoặc gián đoạn của trang web mà không phải do sự cố của chúng tôi.

Thay đổi và cập nhật

– Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, hoặc bổ sung các điều khoản của chính sách miễn trừ trách nhiệm này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
– Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.