ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web LinkwinVN. Điều khoản sử dụng này quy định các quy tắc và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web của bạn. Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung và thông tin trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, biểu tượng, logo và mã nguồn, đều thuộc sở hữu độc quyền của LinkwinVN hoặc các bên cấp phép có liên quan. Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng, tái sản xuất, công bố, tải lên, sửa đổi hoặc truyền bá bất kỳ nội dung nào từ Trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ LinkwinVN hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Sử dụng dịch vụ

Bạn đồng ý sử dụng Trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ mọi luật pháp hiện hành. Bạn không được phép sử dụng Trang web để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây tổn hại đến Trang web hoặc làm gián đoạn dịch vụ đối với người dùng khác.

Bảo mật thông tin cá nhân

LinkwinVN cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật chi tiết về cách thức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân được mô tả chi tiết trong Chính sách bảo mật. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật trước khi sử dụng Trang web.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình được thu thập bởi LinkwinVN. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc số điện thoại hotline: 0985416258.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

LinkwinVN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web này. Chúng tôi không bảo đảm rằng Trang web sẽ luôn hoạt động một cách liên tục và không có lỗi.

Thay đổi điều khoản

LinkwinVN có quyền thay đổi các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các Điều khoản sửa đổi.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các Điều khoản sử dụng của chúng tôi.